วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สสสสสสสสสสสดกหเก้ยำรีพยีไยบัไ
กวาเกดสาเนะกเดสวหฟ้ระ